🇭🇹 🇪🇸 🇵🇷 🇻🇪 🇲🇽 🇨🇴 🇦🇷 🇩🇴 🇨🇺 🇵🇪 🇺🇾 🇧🇴

🗓   Miércoles 28 de marzo
12:30p – 1:30p
📍Southern Breeze Cafe
📍Bldg 68 Room 175

🇪🇸 🇵🇷 🇻🇪 🇲🇽 🇨🇴 🇦🇷 🇩🇴 🇨🇺 🇵🇪 🇺🇾 🇧🇴Los estudiantes de EAP, están invitados a venir y chatear con sus profesores en un ambiente relajado fuera de clase. Venga, traiga su almuerzo y hable con sus profesores.

🇭🇹EAP elèv yo, yo envite w vini ak chat ak pwofesè ou nan yon anviwònman dekontrakte deyò nan klas la. Vini non, pote manje midi ou epi pale avèk pwofesè ou yo.

🗓 Wednesday March 28
  12:30p – 1:30p
📍 Southern Breeze Cafe
EAP students, you are invited to come and chat with your professors in a relaxed setting outside of class. Come by, bring your lunch and talk with your professors. LunchWith_2018

Kafe Konvèsasyon🇭🇹

Conversación Café 🇪🇸 🇵🇷 🇻🇪 🇲🇽 🇨🇴 🇦🇷 🇩🇴 🇨🇺 🇵🇪 🇺🇾 🇧🇴

ConversationCafe_slide

🇪🇸 🇵🇷 🇻🇪 🇲🇽 🇨🇴 🇦🇷 🇩🇴 🇨🇺 🇵🇪 🇺🇾 🇧🇴Este foro fue desarrollado para que los estudiantes cultiven interacción social y académica y habilidades del idioma inglés de una manera divertida e interesante en South Campus. Un cronograma ha sido desarrollado para acomodar todos los horarios de los cursos de Escucha y Habla. Anime a sus alumnos a asistir y gane crédito extra. Una hoja de registro estará en cada sesión. Todas las sesiones estarán en edificio 72, sala142 a menos que se notifique lo contrario.

🇭🇹 Fowòm sa a te devlope pou elèv yo kiltive entèaksyon sosyal, akademik ak ladrès lang angle nan yon fason plezi ak angaje nan South Campus. Yon orè ki te devlope pou akomode tout orè yo Tande ak pale. Tanpri ankouraje elèv ou yo ale nan ak touche kredi siplemantè. Yon fèy siyen an ap fèt nan chak sesyon. Tout sesyon yo pral nan bilding 72, room142 sof si yo pa avize.

ConversationCafe